Çevre Politikamız

Bükümlü, fantezi iplik tasarımı, boyanması, üretimi ve boyalı, bitim işlemli, nakışlı dokuma perde üretimi yapılırken “Çevre” yi gelecek nesillere bırakılacak bir miras olarak gören ELVİN TEKSTİL A.Ş. olarak;

  • Çalışmalarımızın her aşamasında “Sürdürülebilirlik” ilkesi ile çevreye duyarlı, çevre dostu ve gelişmiş teknolojileri kullanmayı, üretim yapmayı ve sürekli olarak gelişmeye açık olacağımızı,
  • İklim değişikliğiyle mücadeleye destek kapsamında, faaliyetlerimizde iklim dostu uygulamaları teşvik etmeyi,
  • Ürünlerimizin ömrü boyunca çevreye olan etkilerini en aza indirmek için tasarım ve üretim aşamalarında yenilikçi yaklaşımlar benimsemeyi,
  • Elektrik, su, doğalgaz vb. enerji kaynaklarının kullanımını minimize ederek, doğal kaynakların korunmasına katkı sağlamayı,
  • Çalışmalarımızdan kaynaklanabilecek her türlü atık çıkışını azaltarak, çıkan atıkların da öncelikle geri kazanımını veya enerji olarak kullanımını sağlamayı,
  • Çevre eğitimleri, çalışmaları, sosyal sorumluluk projeleri ile “farkındalık” yaratmayı ve çalışanlarımızın çevreye duyarlı olması için bilinçlendirme çalışmaları yapacağımızı,
  • Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek acil durumlarda çevresel riskleri belirleyerek çevreye zararlarımızı minimize edecek tedbirleri planlayıp uygulayacağımızı,
  • Ulusal ve uluslararası mevzuat ve anlaşmalara uygun olarak çalışma yapacağımızı,

Kabul ve taahhüt ederiz.